grafolog eller skriftekspert

Grafolog

En grafolog er uddannet i grafologi. Grafologien beskæftiger sig med at beskrive en persons karakter ud fra dennes håndskrift
Ud fra den håndskriftens individuelle fremtoning analyserer og  registrerer grafologen fx størrelse, hældning, pastositet m.v., og derud fra kan der udformes en mundtligt eller skriftligt vurdering.
En grafologisk analyse kan anvendes i forbindelse med personlig udvikling og i forbindelse med rekruttering.
Læs mere om grafolog her.

Skriftekspert

Skriftekspertise undersøger om en underskrift er ægte, eller hvem der har skrevet en (anonym) håndskrift.
En skriftekspert bør være en uddannet grafolog.
Det er vigtigt, at der findes egnet materiale til undersøgelsen.
Læs mere om skriftekspert her.